Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

OCENIANIE WEWNĄTRZKOLNE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ SYSTEMU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁY I REALIZOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELA PROCESU DYDAKTYCZNEGO. MOTYWACYJNA FUNKCJA OCENY.

Termin:

9 grudnia 2021, godz. 16:00-19:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Cena:

3200 zł

Miejsce:

WEBINAR

O szkoleniu / programie:

PODANA CENA JEST OD KAŻDEJ UCZESTNICZĄCEJ RADY PEDAGOGICZNEJ liczącej powyżej 35 nauczycieli. Przy mniejszych  radach stosujemy niższą cenę, w tym celu należy napisać do nas na adres otus@otus-szkolenia.pl

OD OSÓB INDYWIDUALNYCH POBIERAMY OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 380,00 ZŁ.

Ale jesteśmy elastyczni. Cena do rozsądnej negocjacji.

Im bliżej szkolenia, tym cena wyższa.  Szkolenie potwierdzone i nieodwołalne!

RADY PEDAGOGICZNE ZGŁOSZONE DO 26.11.2021 ZACHOWUJĄ SWOJĄ  WYNEGOCJOWANĄ CENĘ I TE SZKOŁY, KTÓRE ZGŁOSZĄ SIĘ NA SZKOLENIE W WYNIKU ODPOWIEDZI NA PRZESŁANĄ DO PAŃSTWA OFERTĘ E-MAILOWĄ, BEZ WZGLĘDU NA STAN OSOBOWY RADY PEDAGOGICZNEJ ZACHOWUJĄ CENĘ ZAPROPONOWANĄ W OFERCIE e-mailowej.

Cele szkolenia: Przybliżenie zależności między oceną szkolną a organizowaniem i realizacją procesów edukacyjnych w szkole, w tym między planowaniem dydaktycznym a formułowaniem wymagań na stopnie szkolne w kontekście realizacji podstawy programowej. Osadzenie celów oceniania wewnątrzszkolnego i jego relacji do systemu egzaminów zewnętrznych w kontekście tworzenia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia. 

 

Program szkolenia:

 

Ø  Ocenianie szkolne w przepisach prawa oświatowego, w teorii i praktyce szkolnej. 

Ø  Istota i cechy oceny szkolnej. Ocena obiektywna czy ocena sprawiedliwa?

Ø  Struktura i główne założenia podstawy programowej – od wymagań na stopnie szkolne (PSO)  do planu wynikowego nauczyciela. Cele kształcenia   a wymagania na stopnie szkolne.

Ø  Monitorowanie realizacji i efektów podstawy programowej.

Ø  Sztuka motywacji a ocenianie wewnątrzszkolne. 

Ø  Ocenianie wspierające a ocenianie sumujące.     

Czas trwania szkolenia:  3  godziny

Korzyści z uczestnictwa:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

Ø  Jakie są obowiązki nauczyciela (szkoły) w zakresie oceniania uczniów.

  • Jaki może być wpływ oceniania na sytuacje szkolną uczniów. 
  • W czym ocenianie ma uczniom pomóc, a jakie są (mogą być) skutki podstawowych  błędów w dydaktyce i   ocenianiu. Jak tych błędów unikać.
  • Jak osiągać cele nowoczesnego oceniania.
  • W jaki sposób formułować wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu (I część wprowadzająca) oraz konwersatorium  (II część odnosząca się do formułowania wymagań na stopnie szkolne), z wykorzystaniem metod pracy bazujących na wiedzy i doświadczeniu uczestników. 

W trakcie szkolenia przewiduje się dyskusję (sesję pytań – odpowiedzi) odnoszącą się do problemów zgłaszanych przez uczestników. 

 

Organizacja:

Przy zgłoszeniach do szkolenia rad pedagogicznych ustalamy koszt indywidualnie.

W tej sprawie proszę napisać na adres www.otus-szkolenia.pl

Proszę podać liczę osób z jednej szkoły/przedszkola do zorganizowania takiego szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony