Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

NALICZANIE I ROZLICZANIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

Termin:

13 grudnia 2023, godz. 10:00-14:30

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Cena:

390 zł

Miejsce:

ZDALNE

O szkoleniu / programie:

 

 

PROGRAM:

1. Co to jest godzina ponadwymiarowa i czy dyrektor każdemu z zatrudnionych nauczycieli może ją przydzielić?

    1.2. Koszt godziny ponadwymiarowej- czy warto ją mieć w organizacji?

2. W jaki sposób obliczać godzinę ponadwymiarową u nauczyciela z różnym tygodniowym wymiarem godzin?

3. Od jakiego pensum należy wyjść przydzielając godzinę ponadwymiarową nauczycielowi będącemu na stanowisku kierowniczym- "karcianego" czy "uchwalonego"? I ile maksymalnie tych godzin można zaplanować?

4. Czy nauczyciel "związkowy", korzystający z obniżonego wymiaru godzin może otrzymać godziny ponadwymiarowe?

5. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych- plan pracy dla klas maturalnych, dla klas zawodowych a plan pracy nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi- jak naliczać i jak rozliczać?

6. Kiedy następuje gotowość do pracy i kiedy mamy "winę"pracodawcy? Studium przypadków.

7. Czy za dzień rozpoczęcia roku szkolnego lub jego zakończenia potrąca się za godziny ponadwymiarowe? Stanowiska w orzecznictwie, w ministerstwie, a praktyka?

8.  Czy wycieczki szkolne i udział w zawodach sportowych nauczyciela to powód do potrącenia za godziny ponadwymiarowe będące w planie zajęć?

9. Przykład obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn- urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.), z uwzględnieniem zapisów w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

10. Planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym- na co uważać?

11. Godziny doraźnych zastępstw- jak najlepiej te godziny rozliczać, a z jakiego pensum planować?

12. RIO - jakie ich jest stanowisko na temat rozliczania tych godzin? Czy jest dla nas wiążące?

13. A jak to u Państwa bywa? Dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony