Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW W TEORII I PRAKTYCE SZKOLNEJ- POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.

Termin:

30 sierpnia 2022, godz. 09:00-13:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Cena:

350 zł

Miejsce:

WEBINAR

O szkoleniu / programie:

Cena za szkolenie jest od każdej uczestniczącej osoby.

W przypadku zamówienia szkolenia dla kadry pedagogicznej szkoły, cenę ustalamy indywidualnie. W tym celu proszę napisać e-maila na otus@otus-szkolenia.pl

JEŻELI ZROZUMIESZ NA CZYM POLEGA ORGANIZACJA ZAJĘĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, CZYM JEST SPECJALNE KSZTAŁCENIE, BĘDZIESZ MÓGŁ/MOGŁA ZNACZNIE OGRANICZYĆ WYDATKI NA TEN CEL, A UCZEŃ W OGÓLE NIE STRACI.

DLATEGO ZAPRASZAMY TEŻ ORGANY PROWADZĄCE NA TO SZKOLENIE, A TAKŻE WIZYTATORÓW KURATORIÓW OŚWIATY Z CAŁEJ POLSKI, BY UZBROIĆ WAS W ARGUMENTY CHRONIĄCE PRZED NADMIAREM, WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚĆ PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA PRAWA.

Będziemy też omawiać nowe standardy zatrudniania specjalistów w placówkach i szkołach od dnia 01.09.2022!

 

 

Cele szkolenia: Przybliżenie zależności między diagnozą a trafnością udzielanego wsparcia uczniom oraz zadań szkoły oraz samorządu wynikających z obowiązku realizacji przepisów rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymagania państwa „Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

 

Program szkolenia:

 

 1. Co wiemy o rozwoju uczniów?
 2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
 3. NOWE STANDARDY W ZATRUDNIANIU SPECJALISTÓW OD 01.09.2022- wszystko, co musi wiedzieć dyrektor i organ prowadzący.
 4. Kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz przypisanie mu zadań i czynności.
 5. Od diagnozy do planowania działań w zakresie wspierania rozwoju uczniów – formy organizowanej pomocy. 
 6. Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- jak je właściwie odczytać i stosować?
 7. Wdrażanie zaleceń- w jakim zakresie, w jakim czasie i na czyich warunkach?
 8. Postępowanie szkoły w przypadku, kiedy orzeczenie/opinia wykazuje wady, błędy.
 9. Nadzór kuratora nad realizacją zaleceń w szkole/przedszkolu- dlaczego w większości nie jest przyjęty przez wizytatorów fakt, że nie wszystkie zalecenia szkoła/przedszkole może realizować? Jak uzasadniać wybór zadań i czy wszystkie zalecenia trzeba wykonać i w jakich proporcjach?
 10. Powiązanie zapisów w orzeczeniu/opinii z obowiązkiem realizacji przez szkołę/przedszkole odpłatnych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznych. Dlaczego tu potrzebny jest umiar?
 11. Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w toku bieżącej pracy  z uczniami.  
 12. Zintegrowanie działań w szkole podstawą skutecznego wparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniów.
 13. Kształcenie specjalne a pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 14. Rozgraniczenie zadań szkoły (przedszkola, placówki) z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i kształcenia specjalnego.  
 15. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych (innych poradni specjalistycznych) a planowanie i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 16. Efektywność udzielanego wsparcia uczniom.     

 

 

 

Organizacja:

Podana cena jest od osoby.

W przypadku udziału całego grona pedagogicznego z jednej szkoły/przedszkola i z jednego organu prowadzącego cenę kształtujemy indywidualnie.

W tym celu proszę napisać na adres otus-szkolenia@wp.pl

 

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony