Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

FINANSOWANIE I ORGANIZACJA SPECJALNYCH POTRZEB UCZNIÓW W TEORII I PRAKTYCE- ORGANIZACJA ZAJĘĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

Termin:

30 marca 2022, godz. 09:00-13:30

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Cena:

380 zł

Miejsce:

webinarium.

O szkoleniu / programie:

 

W przypadku organizacji szkolenia rad pedagogicznych w ramach WDN koszt ustalamy indywidualnie. W tym celu proszę do nas napisać na otus@otus-szkolenia.pl

CEL SZKOLENIA: WSKAZANIE wielu możliwości ograniczenia wydatków na organizację zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu, ale bez szkody dla ucznia. Pokażemy też czego nie powinno się robić w organizowaniu specjalnych potrzeb uczniów, a co można wykonać inaczej i taniej.

To szkolenie na pewno:

 1. zmieni wasze horyzonty myślowe o organizacji zajęć pomocy p-p i rewalidacji,
 2. uzbroi w argumenty dyrektora, które przydadzą się w rozmowie z wizytatorem,
 3. przebuduje myślenie o znaczeniu IPET w  realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia,
 4. pomniejszy wydatki i usprawni zarządzanie planem.
 5. pomoże skuteczniej i efektywniej zaplanować Arkusze organizacyjne szkoły i przedszkola!

Program szkolenia:

 1. Co wiemy o rozwoju uczniów?
 2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
 3. Od diagnozy do planowania działań w zakresie wspierania rozwoju uczniów – formy organizowanej pomocy. 
 4. Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- jak je właściwie odczytać i stosować?
 5. Wdrażanie zaleceń- w jakim zakresie, w jakim czasie i na czyich warunkach?
 6. Postępowanie szkoły w przypadku, kiedy orzeczenie/opinia wykazuje wady, błędy.
 7. Nadzór kuratora nad realizacją zaleceń w szkole/przedszkolu- dlaczego w większości nie jest przyjęty przez wizytatorów fakt, że nie wszystkie zalecenia szkoła/przedszkole może realizować? Jak uzasadniać wybór zadań i czy wszystkie zalecenia trzeba wykonać i w jakich proporcjach?
 8. Powiązanie zapisów w orzeczeniu/opinii z obowiązkiem realizacji przez szkołę/przedszkole odpłatnych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznych. Dlaczego tu potrzebny jest umiar?
 9. Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w toku bieżącej pracy  z uczniami.  
 10. Zintegrowanie działań w szkole podstawą skutecznego wparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniów.
 11. Kształcenie specjalne a pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 12. Rozgraniczenie zadań szkoły (przedszkola, placówki) z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i kształcenia specjalnego.  
 13. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych (innych poradni specjalistycznych) a planowanie i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 14. Efektywność udzielanego wsparcia uczniom.     

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony