Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

STANDARYZACJA ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NIESPECJALNYCH OD 2022 R.

Termin:

19 sierpnia 2022, godz. 09:00-13:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Cena:

300 zł

Miejsce:

zdalne

O szkoleniu / programie:

 
 

Program szkolenia:

 

  1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
  2. Powiązanie zapisów w orzeczeniu/opinii z obowiązkiem realizacji przez szkołę/przedszkole odpłatnych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznych. 
  3. Planowanie specjalistów w szkole/przedszkolu od 01.09.2022-  jak w praktyce zastosować przepisy?
  4. Pedagog specjalny- czyli kto i po co?
  5. Jak określić minimum liczby etatów pedagoga specjalnego, psychologa w łącznej liczbie etatów specjalistów. Zmiany w trakcie roku szkolnego.
  6. Zatrudnianie specjalistów w szkole/przedszkolu- planowanie zatrudnienia, uzupełnianie etatów, ustalanie pensum- wzór uchwały.
  7. Finansowanie specjalistów w szkole/przedszkolu- planowanie, rozliczanie, wynagradzanie.
  8. Wpływ zmian na dotowanie jednostek niesamorządowych.
  9. Aneksy do arkuszy organizacyjnych- wdrożenie zmian w organizacji.
  10. Wnioski, pytania, odpowiedzi.

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

Organizacja:

 
 

 

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony