Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

Elżbieta Rabenda

Elżbieta Rabenda, z dwudziestosiedmioletnim  stażem pracy w polskim szkolnictwie i na rzecz oświaty samorządowej, od 2016 r.  ekspert  (lista MEN poz. 1121), wykładowca, trener, kontroler, analityk. Współpracuje z RIO, SKO, MEN, z urzędami gminy i powiatów w całym kraju. Praktyk.

 Autorka wielu publikacji, w tym w czasopismach dla samorządów "Wspólnota" i "Pracownik Samorządowy", dla Gazety Prawnej. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.

Absolwientka: 

1.Wyższej Szkoły Pedagogicznej,

2. Studium Bibliotekarskiego,

3. Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (podyplom. z zakresu zarządzania oświatą, w tym regulacji prawnych w procesie wdrażania prawa oświatowego),

4. ODN- kwalifikacje w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego,

5. Wyższej Szkoły Administracji  i Biznesu (podyplom. w zakresie regulacji prawnych JST w procesie wdrażania funduszy strukturalnych UE,

6. Hanzeatyckiej Wyższej Szkoły Zarządzania  (podyplom. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi).

 

 Współpraca z:

 1. Akademia OTUSA CWREiB „Otus”, 
 2. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (PAN) z siedzibą w Lublinie,
 3. FRDL ośrodki w całej Polsce, 
 4. WOKiSS z Poznania, 
 5. Akademia Wspólnoty Municipium z Warszawy, 
 6. Szkoła Administracji Samorządowej z Krakowa, 
 7. OWAL s.c.,
 8. COGNITIO s.c.,
 9. KURSOR z siedzibą w Lublinie, 
 10. MENTOR szkolenia,
 11. BT- szkolenia ( Bielsko-Biała),
 12. SODN w Suwałkach.
 13. PODiDN w Busku-Zdroju
 14. ODN Sosnowiec
 15. ALSA szkolenia.
 16. na zlecenie szkół wyższych, ODN (publicznych i niepublicznych) w całej Polsce, WCIESiS w Warszawie, Poradni P-P w Lublinie (sieć współpracy).
 17. wielu innych firm szkoleniowych z całej Polski.

Występowanie w roli eksperta na corocznych kongresach ogólnopolskich, konferencjach, sympozjach, prowadzenie i moderowanie paneli ekspertów ds. finansowania oświaty w ramach Ogólnopolskich Kongresów/Forów Skarbników,  udział w corocznym panelu ekspertów ds. oświaty na Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów w Lublinie, organizowanej przez warszawskie wydawnictwo Municipium S.A. oraz ekspert w panelach dyskusyjnych w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów.

Właściciel firmy szkoleniowej, w ramach której prowadzi i organizuje szkolenia, wykłady, prelekcje w całej Polsce niemal każdego dnia. Współpracuje z najlepszymi w kraju wykładowcami, trenerami, ekspertami, w tym prawnikami, byłymi ministrami edukacji narodowej, wizytatorami kuratorium oświaty, wizytatorami ORE w Warszawie, edukatorami i konsultantami ODN.

Organizuje także szkolenia zamknięte, wyjazdowe dla grup zorganizowanych.  

Referencje na stronie www.otus-szkolenia.pl/nasze referencje 

Z JAKICH TEMATÓW NAJCZĘŚCIEJ SZKOLI ELŻBIETA RABENDA:

 1. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli
 2. Optymalizacja wydatków w samorządowej oświacie
 3. Subwencja oświatowa
 4. Kształcenie uczniów z orzeczeniami ( realizacja art. 8  i art. 35 ustawy o finansowaniu zadań)
 5. Dotacja podręcznikowa
 6. Zmiany w prawie obejmującym szkolnictwo samorządowe i niesamorządowe, w tym Karta Nauczyciela
 7. Ruch kadrowy w oświacie
 8. Konkursy otwarte na stanowiska kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli
 9. Ocena pracy nauczycieli
 10. Awanse zawodowe nauczycieli
 11. Prawa i obowiązki nauczycieli- szkolenia dla rad pedagogicznych
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu
 13. Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych
 14. Pomoc materialna dla uczniów
 15. Zakładanie i likwidacja szkół i przedszkoli
 16. Kompetencje zarządcze dyrektorów szkół i przedszkoli.
 17. Odpowiedzialność dyrektorów szkół i przedszkoli za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Elżbieta Rabenda

Tematy szkoleń

Tematy szkoleń
 1. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli
 2. Optymalizacja wydatków w samorządowej oświacie
 3. Subwencja oświatowa
 4. Kształcenie uczniów z orzeczeniami (realizacja art. 8  i art. 35 ustawy o finansowaniu zadań)
 5. Dotacja podręcznikowa
 6. Zmiany w prawie obejmującym szkolnictwo samorządowe i niesamorządowe, w tym Karta Nauczyciela
 7. Ruch kadrowy w oświacie
 8. Konkursy otwarte na stanowiska kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli
 9. Ocena pracy nauczycieli
 10. Awanse zawodowe nauczycieli
 11. Prawa i obowiązki nauczycieli- szkolenia dla rad pedagogicznych
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu
 13. Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych
 14. Pomoc materialna dla uczniów
 15. Zakładanie i likwidacja szkół i przedszkoli.

Przejdź do góry strony