Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

Oferta

 1. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli
 2. Optymalizacja wydatków w samorządowej oświacie
 3. Subwencja oświatowa
 4. Kształcenie uczniów z orzeczeniami ( realizacja art. 8  i art. 35 ustawy o finansowaniu zadań)
 5. Dotacja podręcznikowa
 6. Zmiany w prawie obejmującym szkolnictwo samorządowe i niesamorządowe, w tym Karta Nauczyciela
 7. Ruch kadrowy w oświacie
 8. Konkursy otwarte na stanowiska kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli
 9. Ocena pracy nauczycieli
 10. Awanse zawodowe nauczycieli
 11. Prawa i obowiązki nauczycieli- szkolenia dla rad pedagogicznych
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu
 13. Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych
 14. Pomoc materialna dla uczniów
 15. Zakładanie i likwidacja szkół i przedszkoli
 16. Kompetencje zarządcze dyrektorów szkół i przedszkoli.

Przejdź do góry strony