Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
OTUS - Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu

OTUS - Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu

To grono ekspertów, których głównym celem jest wsparcie działalności biznesu i jednostek samorządowych, a także organizacji pozarządowych.

Dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, umiejętnościami i bogatym doświadczeniem.

Nasi trenerzy to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści w swojej branży, cenieni przez słuchaczy za trafne wskazówki
i przykłady merytorycznych rozwiązań. Wykładowcy są największym atutem naszej firmy, to dzięki nim zarówno Państwo, jak i my odnosimy wspólny sukces.

Współpracujemy z resortami, uczelniami i instytucjami mającymi realny wpływ na tworzenie, konsultowanie  i stosowanie prawa.

Wpływanie na efektywność i skuteczność Państwa firmy, pomoc w zrozumieniu nawet najbardziej skomplikowanych przepisów prawa i procedur, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz doskonalenie ich kompetencji zawodowych jest dla nas najwyższym priorytetem.


Państwa sukces zawodowy, dzięki współpracy z naszą firmą, będzie dla nas największym splendorem.

Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenia otwarte i zamknięte

OFERTA

Realizujemy szkolenia otwarte dla jednostek samorządowych, instytucji kultury, oświaty szeroko rozumianej. Specjalizujemy się w kształceniu ustawicznym.

Zapraszamy także na szkolenia zamknięte. Ofertę kierujemy do samorządów i ich jednostek, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów kuratoriów oświaty, pracowników administracji, kadrowych, księgowych, pracowników z HR i PR, i wielu innych profesji i branż, wedle Państwa indywidualnych potrzeb.

Prosimy o zgłoszenie do nas propozycji poprowadzenia szkolenia, seminarium, eventu, konferencji, a nawet spotkania integracyjnego połączonego z prezentacją, wykładem lub szkoleniem.
Dostosujemy dla Państwa ofertę i przedstawimy program. Państwa zadowolenie jest dla nas najważniejsze.

Spotkania szkoleniowe są prowadzone metodami aktywizującymi. To głównie warsztaty, studium przypadku, case study, dyskusje, seminaria, coaching. Staramy się zatem skutecznie wspomagać ludzi i organizacje.

Szkolenia organizujemy w głównych miastach całej Polski, a także we wskazanych przez Państwa miejscach. Nasi trenerzy szkolą w godzinach od 10.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Możemy także być u Państwa w dogodnej dla Nich porze i wybranym miejscu. Zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami!

 Szkolenia dla administracji samorządowej obejmują tematykę:

 • coachingu
 • rachunkowości budżetowej
 • obsługi klienta
 • zamówień publicznych
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • kreowania wizerunku jednostki samorządowej
 • z zakresu technik uchwałotwórczych
 • stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych
 • udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetów samorządów terytorialnych
 • z zakresu prowadzenia polityki kadrowej w samorządzie
 • z zakresu prowadzenia sekretariatu z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi pracy
 • pozyskiwania funduszy europejskich, w tym skuteczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego i rozliczanie pozyskanego dofinansowania
 • współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
 • szkolenia radnych, włodarzy, sekretarzy, skarbników.
 • Placówki oświatowe

  Placówki oświatowe

  Szkolenia dla pracowników oświaty, szkół i placówek oświatowych obejmują tematykę:

  • stosowania przepisów ustawy o systemie oświaty
  • stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela
  • ruchu kadrowego w oświacie
  • ewaluacji zewnętrznej pracy szkoły
  • ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły
  • oceny pracy nauczyciela
  • prawa pracy pracowników niepedagogicznych
  • stosowania przepisów prawa zamówień publicznych
  • stosowania przepisów rachunkowości budżetowej
  • rozliczania dotacji przedszkolnych i szkolnych
  • optymalizacji kosztów w jednostce oświatowej i planowania wydatków
  • standaryzacji zatrudnienia
  • planowania sieci szkół
  • subwencji oświatowej
  • rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
  • awansu zawodowego nauczycieli
  • naliczania i rozliczania godzin ponadwymiarowych na przykładzie różnych zdarzeń
  • bezpieczeństwa w szkole.
  Biznes

  Biznes

  Szkolenia dla biznesu obejmują tematykę:

  • z zakresu przepisów bhp
  • coachingu dla szefów firm
  • coachingu kariery zawodowej
  • z zakresu podatków
  • z zakresu technik sprzedaży i pozyskiwania klientów
  • zarządzania organizacją
  • zarządzania finansami
  • zarządzania zasobami ludzkimi
  • kreowania wizerunku firmy
  • z technik skutecznej komunikacji
  • z technik efektywnej negocjacji
  • obsługi klienta,
  • wizerunku publicznego kandydata na posła, senatora /oferta dla biur poselskich i senatorskich/.

  Przejdź do góry strony