Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

ARKUSZE ORGANIZACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025- DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH i zainteresowanych szkół/przedszkoli

Termin:

25 kwietnia 2024, godz. 09:30-15:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

395 zł

Miejsce:

zdalnie

O szkoleniu / programie:

SZKOLENIE WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH, ORGANÓW ZATWIERDZAJĄCYCH ORGANIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Burmistrzu/Starosto! Nie zwlekaj do maja, bo wtedy za wiele już nie zrobisz!

 

Chcesz tańszej szkoły/przedszkola, ale bez uszczerbku na jakości edukacji, to zacznij od arkuszy organizacyjnych! Po tym szkoleniu żaden zbędny wydatek nie zostanie pominięty! Nauczysz się tworzyć i prawidłowo czytać arkusze, bo to one są planem finansowym. 

A jak będzie potrzeba, po szkoleniu wykonam dla Państwa indywidualną weryfikację Waszych arkuszy, uchwał, statutów, planów pracy, etc. W tym celu proszę o kontakt emailowy  otus@otus-szkolenia.pl

 

PROGRAM:

1. Założenia prawne na rok szkolny 2024/2025- o czym musi wiedzieć samorząd? 

2. Zapowiedzi zmian w budżecie państwa na organizację szkół i przedszkoli- wynagrodzenia, subwencja, dotacje a planowanie zadań w arkuszu.

3. Harmonogram prac samorządu- kiedy rozpoczynamy pracę z dyrektorem jednostki oświatowej?

4. "Wytyczne" dla dyrektora- a może bardziej wystosowane oczekiwania? Co na to przepisy prawa a praktyka?

PRZYKŁADOWY WYKAZ OCZEKIWAŃ I ZAŁOŻEŃ W KOMPETENCJACH BURMISTRZA/STAROSTY.

5. Opinie Związków zawodowych, Kuratora oświaty w procesie projektowania arkuszy organizacyjnych:

a) czy dyrektorom wolno polecić dokonanie korekty w projekcie NIEZATWIERDZONEGO JESZCZE arkusza, ale po wydanych opiniach związków zawodowych i kuratora oświaty? Co na to przepis art. 110 ustawy Prawo oświatowe? Czym formalnie jest zmiana, o której mówi wywołany przepis i którą opiniują ZZ i KO? 

b) czy kurator może dyrektorom wydać polecenie zmiany w projekcie arkusza już po wydanych opiniach związków zawodowych i czy mamy wtedy do czynienia ze zmianą arkusza, czy tylko dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa? Czy po wydanych przez KO zastrzeżeniach do projektu arkusza dyrektor jest zobowiązany ponownie wystąpić o opinię ZZ, w związku z naniesioną poprawką do projektu? 

d) "skuteczne" zatwierdzanie arkusza przez organ prowadzący, czyli osiągnąć cel bez nadmiernej ingerencji w kompetencje dyrektora.

6. Czytanie projektu arkusza przez burmistrza/starostę pod kątem oczekiwań i możliwości finansowych samorządu:

a) zgodnie z przyjętymi przez samorząd priorytetami, standardami, szacowaną subwencją oświatową (na co samorządowi powinna wystarczyć?),

b) zgodnie z przyjętym planem rekrutacji,

c) zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły/placówki,

d) zgodnie z polityką kadrową dyrektora, potrzebami i z wykorzystaniem kwalifikacji nauczycieli, planowaniem liczby godzin ponadwymiarowych ( dlaczego warto je mieć w organizacji?)

e) zgodnie z zasadami kontroli zarządczej,  (gdzie najczęściej w arkuszu dostrzec można wysokie ryzyka?)

f) zgodnie z zapisami w SIO,

g) optymalnie i oszczędnie.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- właściwe rozumienie i planowanie, bo nie o samą ilość godzin tu chodzi. Z punktu widzenia samorządu na co zwrócić uwagę, by "nie przewrócić" budżetu?

8. Jakie inne dokumenty oprócz samego projektu arkusza organizacyjnego powinny być analizowane, by zostały dostrzeżone i wyeliminowane wszystkie zbędne wydatki? Uprawnienia samorządu.

9. Planowanie etatów administracji i obsługi- przykładowe standaryzowanie.

10. Dlaczego arkuszami i statutami zainteresować mogą się RIO i czego tam będą szukały?

11.PRZYKŁADOWE standardy w zatrudnieniu administracji i obsługi.

12. Pytania, wnioski, wymiana doświadczeń.

UWAGA: GODZINY SZKOLENIA MOGĄ ULEC ZMIANIE NA WCZEŚNIEJSZE. UCZESTNICY BĘDĄ POWIADOMIENI O EWENTUALNEJ ZMIANIE 2 DNI PRZED SZKOLENIEM.

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork NIP 841-147-48-96
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony