Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2022/2023.WERYFIKACJA PRZED ZATWIERDZENIEM.

Termin:

17 maja 2022, godz. 09:00-14:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

300 zł

Miejsce:

ZDALNE

O szkoleniu / programie:

Chcesz tańszej szkoły/przedszkola, ale bez uszczerbku na jakości edukacji, to zacznij od arkuszy organizacyjnych! Po tym szkoleniu żaden zbędny wydatek nie zostanie pominięty! Nauczysz się tworzyć i prawidłowo czytać arkusze, bo to one są planem finansowym. 

A jak będzie potrzeba, po szkoleniu wykonam dla Państwa indywidualną weryfikację Waszych arkuszy, uchwał, statutów, planów pracy, etc. W tym celu proszę o kontakt emailowy    otus@otus-szkolenia.pl

 

PROGRAM:

1. Założenia prawne- o czym należy bezwzględnie pamiętać przy konstrukcji arkuszy.

2. Czytanie organizacji szkolno-przedszkolnej. Harmonogram "odwrócony".

3. Opinie a zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych:

a) czy dyrektorom wolno polecić dokonanie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach rady pedagogicznej, związków zawodowych i kuratora oświaty?

b) czy kurator może dyrektorom wydać polecenie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach rady pedagogicznej i związków zawodowych i czy mamy wtedy do czynienia ze zmianą arkusza, czy tylko korektą?

c) czym jest zmiana arkusza organizacyjnego w świetle obowiązujących przepisów?

d) "skuteczne" zatwierdzanie arkusza przez organ prowadzący, czyli osiągnąć cel bez nadmiernej ingerencji w kompetencje dyrektora.

4. Warsztaty- na arkuszu z danego typu jednostki będziemy układać zadania, by było:

a) zgodnie z przyjętymi przez samorząd priorytetami,

b) zgodnie z przyjętym planem rekrutacji,

c) zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły/placówki

d) zgodnie z przepisami (omówimy wszystko to, co w arkuszu być powinno),

e) zgodnie z zasadami kontroli zarządczej,

f) optymalnie i oszczędnie.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- jak zaplanować, by nie „przewrócić” budżetu?

6. Czego w arkuszu szukać będzie organ prowadzący?- Czyli jak te dokumenty powinny być analizowane, by zostały dostrzeżone i wyeliminowane wszystkie zbędne wydatki? Uprawnienia samorządu.

7. Obszary ryzyka w arkuszu- omówienie.

8. Planowanie etatów administracji i obsługi- przykładowe standaryzowanie.

9. Dlaczego arkuszami i statutami zainteresować mogą się RIO i czego tam będą szukały?

10. Pytania i odpowiedzi.

 

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

Organizacja:

Dla grup zorganizowanych cenę ustalamy indywidualnie.

Na Państwa życzenie także przyjeżdżamy do Was!

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony