Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

CO NOWEGO W PRZEPISACH DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OD 01.09.2022?

Termin:

20 października 2022, godz. 10:00-14:30

Typ:

Szkolenie

Status:

Zamknięte

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Miejsce:

POZNAŃ

O szkoleniu / programie:

PROGRAM:

1. Usystematyzowanie zmian w ustawach i rozporządzeniach oświatowych- akta prawna od 01.09.2022 r.

2. Zmiany dla samorządów w zakresie prowadzonych szkół/przedszkoli- finansowanie, organizacja.

3. Zmiany dla przedszkoli i szkół:

a) ustawa Karta Nauczyciela- omówienie zmian i harmonogram wdrożeń. Szczególnie zatrudnianie specjalistów, awanse zawodowe, czas pracy.

b) ustawa Prawo oświatowe- omówienie zmian i harmonogram wdrożeń.

c) pozostałe ustawy przynoszące konkretne rozwiązania szkołom/przedszkolom.

d) co nowego w rozporządzeniach- zadania samorządu, dyrektora, obowiązki nauczycieli.

4. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

Przejdź do góry strony