Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ.

Termin:

14 grudnia 2022, godz. 09:00-14:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Cena:

390 zł

Miejsce:

WEBINARIUM

O szkoleniu / programie:

Kompleksowa dawka wiedzy, nabycie umiejętności oraz przygotowanie dla Państwa wytycznych niezbędnych do samodzielnego sporządzenia dokumentacji. Perfekcyjne przygotowanie się do kontroli z tego zakresu.

PROGRAM:

1. Czym jest w kontroli zarządczej zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań , ochrona zasobów , przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem?

 2. Ocena opracowanych i wdrożonych procedur m.in. zakresie:

- regulaminu zamówień publicznych do 30.000,00 zł w połączeniu z ponoszonymi wydatkami w jednostkach;

- polityki rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów, itp.;

- polityki bezpieczeństwa;

- funduszu zdrowotnego, ZFŚS;

- regulaminów pracowniczych i wynagrodzeń;

- kontroli zarządcza;

- stypendiów i zasiłków szkolnych;

- zakresów upoważnień.

3.Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora w zakresie zapewnienia kontroli zarządczej,

4. Elementy kontroli zarządczej oraz standardy i sposób ich realizacji w placówkach oświatowych,

5. Praktyczne aspekty wyznaczania celów i zarządzania ryzykiem – procesy główne kontroli zarządczej,

6. Proces realizacji kontroli zarządczej w placówce oświatowej,

7. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej.

8. Pozostałe zagadnienia zgłaszane przez uczestników.

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony