Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

KONTROLE DOTACJI PODMIOTOWEJ W SIEDZIBIE PODMIOTU NIESAMORZĄDOWEGO. SZKOLENIE DLA SAMORZĄDÓW ORAZ PODMIOTÓW NIESAMORZĄDOWYCH.

Termin:

20 czerwca 2024, godz. 10:00-15:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

410 zł

Miejsce:

ZDALNE

O szkoleniu / programie:

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.Wprowadzenie do przepisów prawa na rok 2024.

2. Wybór kadry delegowanej do podjęcia czynności kontrolnych- zapisy uchwały, kwalifikacje kontrolera, status prawny, stanowiska RIO.

3. Przyjęcie planu kontroli dotacji podmiotowej.

4. Zawiadomienie podmiotu o kontroli - jak powinno wyglądać takie pismo?

5. Rozpoczęcie czynności kontrolnych - obowiązki obu stron. 

6. Rozpoznanie dokumentacji poddanej kontroli - wykaz.

7. Rozpoznanie wydatków kwalifikujących się do rozliczenia dotacją - katalog w praktyce.

6. Dotacja dla uczniów z niepełnosprawnościami- kontrola porania i wykorzystania:

a) finansowanie w przedszkolach wydatków innych niż "specjalne"- przykłady rozumienia pojęcia - "niezbędne".

B) wydatki w przedszkolach dla uczniów z niepełnosprawnością - czyli konkretnie co?.

7. Wydatki niekwalifikowane- przykłady z kontroli, rozstrzygnięć SKO, NIK i sądownictwa.

8. Rozliczenie rocznego sprawozdania z wydatkowania dotacji za 2023 r. Czy dopuszczalna jest korekta?

9. Najczęściej występujące przeszkody w procesie kontrolnym- jak je ominąć, jak rozwiązać problemy?

10. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

Organizacja:

W przypadku zgłoszenia się podmiotu niesamorządowego do podanej ceny zostanie doliczony VAT (23%).

Informacje o wykładowcy:

Kontroler dotacji podmiotowych od 16 lat, audytor z doświadczeniem samorządowca. Współpracuje z beneficjentami dotacji, organami dotującymi, RIO i SKO.

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork NIP 841-147-48-96
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony