Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

NALICZANIE I ROZLICZANIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH NAUCZYCIELI, webinarium.

Termin:

2 lipca 2024, godz. 10:00-14:30

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

410 zł

Miejsce:

ZDALNIE

O szkoleniu / programie:

PODCZAS SZKOLENIA OBALIMY KILKA MITÓW, POWTARZANYCH W PRZESTRZENI NA TEMAT FINANSOWANIA GODZIN PONADWYMIAROWYCH NIEZREALIZOWANYCH.
Podamy przykłady w orzecznictwie i w praktyce szkolnej.
 
Samorządzie- czy wiesz ile pieniędzy podatnika kosztuje brak nadzoru w tym temacie?
 
Czy zawsze PIP ma rację i jak zmienić pogląd tej instytucji na pracę i wynagradzanie nauczycieli?
 

PROGRAM:

1. Co to jest godzina ponadwymiarowa i czy dyrektor każdemu z zatrudnionych nauczycieli może ją przydzielić?
   1.1. Koszt godziny ponadwymiarowej - czy warto ją mieć w organizacji?
2. W jaki sposób obliczać godzinę ponadwymiarową u nauczyciela z różnym tygodniowym wymiarem godzin?
3. Od jakiego pensum należy wyjść przydzielając godzinę ponadwymiarową nauczycielowi będącemu na stanowisku kierowniczym - "karcianego" czy "uchwalonego"? I ile maksymalnie tych godzin można zaplanować?
4. Czy nauczyciel "związkowy", korzystający z obniżonego wymiaru godzin może otrzymać godziny ponadwymiarowe?
5. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych - plan pracy dla klas maturalnych, dla klas zawodowych a plan pracy nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi - jak naliczać i jak rozliczać?
6. Kiedy następuje gotowość do pracy i kiedy mamy "winę" pracodawcy? Studium przypadków.
7. Czy za dzień rozpoczęcia roku szkolnego lub jego zakończenia potrąca się za godziny ponadwymiarowe? Stanowiska w orzecznictwie, w ministerstwie, a praktyka?
8. Czy wycieczki szkolne to powód do potrącenia za zaplanowane godziny ponadwymiarowe?
9. Przykład obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.).
10. Planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym - na co uważać?
11. Godziny doraźnych zastępstw - jak najlepiej te godziny rozliczać, a z jakiego pensum planować?
12. RIO w Opolu i RIO w Gdańsku - co z robić z tak odmiennym stanowiskiem? Czy kogoś wiąże?
13. A jak to u Państwa bywa? Dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork NIP 841-147-48-96
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony