Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

Odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stan prawny na rok 2022.

Termin:

30 maja 2022, godz. 09:00-13:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Cena:

380 zł

Miejsce:

ZDALNE

O szkoleniu / programie:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 

 1. Zarządzanie finansami publicznymi w oświacie lub JST:
  1. plan finansowy jednostki budżetowej (budżetowych jednostek oświatowych),
  2. odpowiedzialność kierownika jednostki oraz innych osób gospodarującymi publicznymi środkami finansowymi.
  3. wydzielony rachunek dochodów, plan dochodów a plan wydatków, procedura WRD.
 2. Ustawa o finansach publicznych:
  1. ustawa o finansach publicznych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.
 3.  Kontrola zarządcza - czym jest i jak jest wdrażana? 
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  1. charakterystyka czynów
  2. umyślność, nieumyślność zachowania, zasady odpowiedzialności kierownika jednostki zaliczanej do sektora  finansów publicznych,
  3. przedawnienie oraz zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  4.  kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  i dyrektywy ich  wymiaru
 5. przebieg postępowania  (procedura),
 6. rejestr prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zakres informacji,  konsekwencje wpisu, tryb zasięgania informacji z rejestru),
 7. orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach  o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  (wybrane przypadki).
 8. Praktyczne wskazówki dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych (dyrektora).
 9. Odpowiedzi na pytania 

Przejdź do góry strony