Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW W TEORII I PRAKTYCE SZKOLNEJ. FINANSOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. SZKOLENIE DLA JST

Termin:

20 września 2022, godz. 09:00-13:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

300 zł

Miejsce:

WEBINAR

O szkoleniu / programie:

 

Cenę dla grupy ustalamy indywidualnie. Proszę w tym celu wysłać zapytanie na adres www.otus-szkolenia@wp.pl

Dla pozostałych  osób chętnych cena jak w ofercie.

Cele szkolenia: Przybliżenie zależności między diagnozą a trafnością udzielanego wsparcia uczniom oraz zadań szkoły oraz samorządu wynikających z obowiązku realizacji przepisów rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymagania państwa „Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Im bliżej terminu szkolenia, tym cena będzie rosła, ponieważ bardzo powiększa nam się grupa szkoleniowa. Zachęcamy do zapisywania się jak najszybciej:-)

 

ZAPRASZAMY samorządy!

Program szkolenia:

 

  1. Co wiemy o rozwoju uczniów?
  2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
  3. Nowe standardy w zatrudnianiu specjalistów- w praktyce jak to zrobić i rozumieć?
  4. Od diagnozy do planowania działań w zakresie wspierania rozwoju uczniów – formy organizowanej pomocy. 
  5. Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- jak je właściwie odczytać i stosować?
  6. Wdrażanie zaleceń- w jakim zakresie, w jakim czasie i na czyich warunkach.
  7. Nadzór kuratora nad realizacją zaleceń w szkole/przedszkolu- dlaczego w większości nie jest przyjęty przez wizytatorów fakt, że nie wszystkie zalecenia szkoła/przedszkole może realizować? Jak uzasadniać wybór zadań i czy wszystkie zalecenia trzeba wykonać i w jakich proporcjach?
  8. Powiązanie zapisów w orzeczeniu/opinii z obowiązkiem realizacji przez szkołę/przedszkole odpłatnych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznych. Dlaczego tu potrzebny jest umiar?
  9. Finansowanie- czyli zdania samorządu i porozumienia z dyrektorami jednostek oświatowych.   

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony