Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW W TEORII I PRAKTYCE SZKOLNEJ. FINANSOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. SZKOLENIE DLA SAMORZĄDÓW.

Termin:

21 czerwca 2023, godz. 12:00-15:30

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

390 zł

Miejsce:

WEBINAR TYLKO DLA SAMORZĄDÓW

O szkoleniu / programie:

Cenę i godzinę szkolenia dla grupy ustalamy indywidualnie. Proszę w tym celu wysłać zapytanie.

Dla pozostałych  osób chętnych cena jak w ofercie.

Program szkolenia:

  1. Formy organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. Rozpoznanie zapisów w arkuszach. 
  2. Przydział zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionym specjalistom do ich pensum- czy słusznie?
  3. Co wiemy o rozwoju uczniów? Czy ilość planowanych zajęć idzie w parzy z realnymi potrzebami? Jak to zweryfikować?
  4. Czy wszystkie zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w orzeczeniach należy wykonywać? W jakiej częstotliwości?
  5. Orzeczenia a IPET- co powinien o nich wiedzieć organ prowadzący?
  6. Różnica pomiędzy wydaną opinią a orzeczeniem- co trzeba, a co można wdrożyć?
  7. Ścieżka zindywidualizowana- jak poradzić sobie przy organizacji? A może nie przyjąć w ogóle?
  8. Nowe standardy w zatrudnianiu specjalistów w powiązaniu z art. 42 d ust.13 ustawy- czy jesteśmy skazani na nadwyżki w zatrudnieniu?  
  9. Nadzór kuratora nad realizacją zaleceń w szkole/przedszkolu- dlaczego wizytator wymaga więcej i jaka powinna być postawa i reakcja dyrektora na proponowany nadmiar?
  10. Finansowanie- czyli zdania samorządu i porozumienia z dyrektorami jednostek oświatowych. Standardy, prowadzenie dialogu, sposób na ograniczenie wydatków, dobre praktyki.   

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony