Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

CO CZEKA NAUCZYCIELI OD 01.09.2022? W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, W TYM OCENA I DYSCYPLINA PRACY, CZAS PRACY I ROZLICZANIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH.

Termin:

23 sierpnia 2022, godz. 10:00-14:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Cena:

380 zł

Miejsce:

WEBINAR

O szkoleniu / programie:

 Koszt szkolenia dla rad pedagogicznych ustalamy po kontakcie e-mailowym lub telefonicznie. 

Dla osób zapisujących się na szkolenie indywidualnie obowiązuje cena standardowa 380,00 zł od osoby.

 Szkolenie trzy i półgodzinne dla kadry pedagogicznej  szkół i przedszkoli w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, ze szczególnym omówieniem zakresu obowiązków, przysługujących praw, organizacji i wykorzystania czasu pracy nauczycieli, oceny i dyscypliny pracy oraz właściwego rozumienia zapisów statutowych.

PROGRAM:

1. Karta Nauczyciela jako branżowy kodeks pracy:

a) status prawny nauczyciela, czyli jak go postrzega system?

b) zmiany w oświacie od 01.09.2022 r. ważne dla nauczycieli.

b) uprawnienia, przywileje i korzyści zabezpieczone ustawami.

c) obowiązki zawodowe nauczyciela względem pracodawcy.

2. Czas pracy nauczyciela- czyli ile pracuje nauczyciel?- czas pracy inny niż u innych branż, czy jednak to samo? Artykuł 42.1-2 ustawy KN, jak go rozumieć? 

a) godziny ponadwymiarowe nauczycieli- kiedy nauczyciel otrzyma, a za co straci? Przykłady.

b) godziny doraźnych zastępstw- jak je rozliczamy?

3. Inne zagadnienia ważne z punktu widzenia pragmatyki zawodowej nauczycieli.

4. Czy chcą jeszcze Państwo o coś zapytać? Czas na dyskusję.

 

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony