Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

PROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W SIEDZIBIE JEDNOSTKI NIESAMORZĄDOWEJ:TEORIA I PRAKTYKA.

Termin:

22 kwietnia 2024, godz. 09:00-14:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

6 godz. dydaktycznych

Cena:

395 zł

Miejsce:

Webinar

O szkoleniu / programie:

Szkolenie poprowadzi wieloletni kontroler dotacji podmiotowych, który współpracuje z niektórymi RIO oraz  SKO.

Na rynku jest wielu wykładowców, trenerów z tej tematyki, ale rzadko ciągle praktykujący i szkolący także osoby nadzorujące JST i podmioty otrzymujące dotacje. 

Teoria jest w ustawie, a praktyki musisz nauczyć się od najlepszych!

Tylko praktyka będzie dominować na szkoleniu. Wszystkie narzędzie, przydatne dokumenty i ważne wskazówki będą Państwu przekazane, by skutecznie przeprowadzić kontrolę, nie przekroczyć kompetencji i przygotować się dobrze na ewentualne dalsze procedowanie( SKO, sądy).

Dla jednostek niesamorządowych to niepowtarzalna okazja by, od osoby z takim bagażem doświadczenia, wiedzy i współpracy z innymi instytucjami nadzorującymi,  skorzystać z praktyki czynnego kontrolera i dobrze przygotować się do kontroli.

Wymienimy wydatki kwalifikowane i te najczęściej odrzucane z finansowania dotacją.

Skontrolujemy na przykładach wydatki z dotacji "specjalnej" dla uczniów przedszkoli i dla uczniów szkoły, bo różnice są.

Uczestniczące placówki niesamorządowe po tym szkoleniu będą mogły "spać" spokojnie i nie obawiać się kontroli, bo bać się nie ma czego.

Samorządy będą wyposażone w wiedzę i umiejętności. Omówimy też szum informacyjny, jaki pojawia się w związku z procedowaniem samej kontroli.

Poza tym, będzie dużo czasu na rozmowę z Państwem, prezentowanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, studium przypadków.

Do zobaczenia!

Zapraszam!

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

Organizacja:

Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych  przekazanych podmiotom niesamorządowych w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa.

 

Program szkolenia:

  1. Podstawa prawna- zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku z zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
  2. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli. 
  3. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających  rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
  4. Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.
  5. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:

a) przygotowanie pracowników do kontroli- procedura, kompetencje, upoważnienia,

b) kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym,

c) kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków. 

d) oświadczenia, protokół oględzin- wzór,

e) wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów,

g) zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag.

f) decyzja administracyjna- podstawowe jej elementy, wzór.

g) postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.

6. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.

7. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN. 

8. Pytania i odpowiedzi ( zakładam także odpowiadanie na bieżąco na zadawane pytania).

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork NIP 841-147-48-96
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony