Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

RUCH KADROWY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU 2024. NASTĘPSTWA WYKONANIA ZAPISÓW W ARKUSZACH ORGANIZACYJNYCH.

Termin:

14 maja 2024, godz. 10:00-15:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

395 zł

Miejsce:

WEBINAR. Z KAŻDEGO MIEJSCA, GDZIE JEST INTERNET.

O szkoleniu / programie:

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach 2024 r. 

CEL: przygotowanie uczestnika szkolenia do samodzielnego 
i odważnego podejmowania decyzji kadrowych w jednostkach oświatowych.

Korzyści: uczestnicy nabędą wiedzę na temat prawidłowego stosowania przepisów prawa w praktyce, otrzymają wzory niezbędnej dokumentacji kadrowej, w tym przykładowe kryteria doboru zwolnień, zapoznani zostaną z dobrymi praktykami i wybranym orzecznictwem sądowym, które wskazuje na mocne strony dyrektorów szkół (wygrane w sądach pracy).

PROGRAM SZKOLENIA:

I.              Planowanie zatrudnienia:

1.     Pełen wymiar etatu- podstawy zatrudniania na przykładzie, obszary ryzyka.

2.     Godziny ponadwymiarowe - omówienie warunków i zasad. Czy są uprawnieniem czy obowiązkiem nauczyciela?

3.     Niepełny tygodniowy wymiar- dla kogo? Podstawy zatrudniania. Jak działa w trakcie roku szkolnego?

II.            Rozwiązanie stosunku pracy z powodu zmniejszenia liczby etatów 

1.     Podstawy prawne.

  1. Wybór pracownika do zwolnienia – kryteria wyboru do zwolnienia.
  2. Warunki i terminy rozwiązania stosunku pracy – przykłady, casusy
  3. Ochrona przed zwolnieniem – przykłady stanowisk chronionych, możliwości odstąpienia od ochrony, hierarchia przywilejów.
  4. Ochrona emerytalna- w jakich przypadkach zadziała?

III.          Przekształcanie stosunku pracy i jego konsekwencje 

1.     Ograniczenie etatu – warunki i zasady, obligatoryjność stosowania, terminy.

2.     Zmiana warunków pracy i płacy – przyczyny, zasady, terminy.

3.     Uzupełnianie etatu – zasady, konsekwencje.

4.     Przeniesienie na podstawie Karty Nauczyciela i kodeksu pracy.

5.     Przekształcenie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi.

IV.         Zasady współpracy ze związkami zawodowymi przy zwalnianiu pracowników. 

V. ZMIANY W KODEKSIE PRACY OBEJMUJĄCE NAUCZYCIELI!

VI. Wzory umów, kryteriów doboru zwolnienia, pozostałych dokumentów, w tym przykładowe orzecznictwo.

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork NIP 841-147-48-96
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony