Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Termin:

24 czerwca 2024, godz. 11:00-14:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

410 zł

Miejsce:

WEBINAR

O szkoleniu / programie:

Przepisy tzw. ustawy Kamilka obowiązują od 15 lutego 2024 r., jednakże przez kolejne miesiące będzie biegł czas dla tych, którzy dotychczas nie wprowadzili standardów ochrony małoletnich w swoich jednostkach.

Od połowy sierpnia 2024 r. organy mające uprawnienia kontrolne w ramach danej struktury – np. JST, PIP, NFZ – mogą nałożyć karę w przypadku stwierdzenia braku tych procedur.

PROGRAM

 

1. Wdrażanie standardów ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych:

 

 1.  powód wprowadzenia przepisów,
 2.  przesłanie prawne przyjętych rozwiązań- intencje ustawodawcy,
 3.  na kogo nałożono odpowiedzialność za stosowanie standardów ochrony małoletnich?
 4.  wyznaczenie osób odpowiedzialnych za opracowanie standardów w jednostce,
 5.  edukacja personelu jednostki,

      f.    wykonywanie bieżących przeglądów i aktualizowanie przyjętych standardów, minimum co 2 lata,

      g.    bieżąca ocena wdrażanych standardów,

      h.    polityka ochrony małoletnich w jednostce oświatowej- jakie treści powinna ona zawierać i w jakiej formie winno ją się przyjąć,

      i.   ocena ryzyka niepełnych lub niewłaściwie przyjętych procedur wewnętrznych, interwencji obarczonych błędem, wystąpienia zaniechań i zaniedbań, włącznie z ryzykiem przekroczenia uprawnień i naruszeniem ochrony danych osobowych przez personel jednostki oświatowej.

 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli za czyny przeciwko małoletnim, w świetle obowiązujących przepisów- stan od 15 lutego 2024 r.:

 

 1. pozyskiwanie i weryfikowania niekaralności dyscyplinarnej nauczycieli- gdzie szukać, jak dokumentować,
 2.  wystąpienie kary dyscyplinarnej nauczycieli- reakcje pracodawcy w świetle przepisów i procedur, skutki dla pracownika
 3. zawieszenie nauczyciela- dalsze postępowanie pracodawcy, skutki dla pracownika
 4. współpraca z rzecznikiem dyscyplinarnym
 5.  naruszenie dóbr osobistych małoletniego- przykłady konkretnych zachowań, rozpoznanie i reagowanie.

 

3. Odpowiedzialność karna nauczycieli:

 

 1. informacja KRK- udokumentowanie, forma, treści, termin ważności, 
 2. rozszerzona weryfikacja niekaralności z zastosowaniem od dnia 15 lutego 2024 r.,- nie tylko nauczyciele, także inni pracownicy, zleceniobiorcy, podmioty pracujące z dziećmi
 3. podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko małoletnim- reakcje pracodawcy, skutki dla pracownika.

 

4. Rejestr Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym:

 1. kogo dotyczy?
 2. kary za brak weryfikacji,
 3. częstotliwość weryfikowania- czy jest tu jakiś obowiązek?

 

5. Pytania uczestników (dopuszcza się bieżące zadawanie pytań szkolącej).

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork NIP 841-147-48-96
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony