Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI, GODZINY PONADWYMIAROWE I ZMIANY W KODEKSIE PRACY DLA NAUCZYCIELI 2023

Termin:

28 września 2023, godz. 11:30-15:30

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Cena:

390 zł

Miejsce:

ZDALNIE

O szkoleniu / programie:

PROGRAM:

1. Wynagrodzenie nauczyciela- zasadnicza za pensum czy za coś więcej? Czyli jakie obowiązki wykonuje nauczyciel i za co jest wynagradzany?

2. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej w myśl art. 15 Prawa oświatowego- o czym warto pamiętać.

3. Wybrane składniki wynagrodzenia:

a) dodatki- te obligatoryjne do pensji i te fakultatywne. Jakim rodzajem dodatku jest dodatek motywacyjny?

b) godzina ponadwymiarowa- dlaczego warto ją mieć w organizacji i w planie finansowym? Jakie zdarzenia w organizacji i pracy nauczyciela w trakcie trwania roku szkolnego zobowiążą dyrektora do ich niesfinansowania? 

c) godzina doraźnego zastępstwa- w praktyce rozliczamy z godziny nauczyciela zastępowanego czy zastępującego? 

4. Wynagrodzenie w 2023 r.- jakie składniki i świadczenia podlegają wyrównaniu w tym roku?

5. Uchylenie art. 40 ustawy Karta Nauczyciela- jak odzyskać nadpłatę wynagrodzenia, kiedy ustąpi stosunek pracy w trakcie miesiąca?

6. Regulamin wynagradzania nauczycieli- czego być w treści nie powinno? I co to w praktyce oznacza "uzgodnienie" z organizacją związków zawodowych nauczycieli.

7. Świadczenia dla nauczycieli- rodzaje, zasady i terminy płatności, wnioskowanie, dokumentowanie.

8. Ekwiwalent urlopowy nauczycieli - w szkołach feryjnych i nieferyjnych (jak wyliczyć, podstawa wymiaru),

9. Zmiany w Kodeksie pracy dla nauczyciela w roku 2023- oddziaływanie zmian na sposób i zasady obliczania i rozliczania godzin pracy nauczyciela.

10. Zmiany w przepisach prawa w kwestii umów pracowniczych- nawiązywanie i rozwiązywanie umów z nauczycielami.

10. Q&A sesja do 30 minut.

Wykładowca:

MICHAŁ KOWALSKI

Informacje o wykładowcy:

MICHAŁ KOWALSKI-Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli.

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony