Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

KONTROLA DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEDSZKOLOM I SZKOŁOM NIESAMORZĄDOWYM.

Termin:

26 września 2022, godz. 10:00-14:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Cena:

350 zł

Miejsce:

ZDALNE

O szkoleniu / programie:

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.Wprowadzenie do przepisów prawa na rok 2022 i 2023 (po nowelizacji).

2. Wybór kadry delegowanej do podjęcia czynności kontrolnych- zapisy uchwały, kwalifikacje kontrolera, status prawny, stanowiska RIO.

3. Przyjęcie planu kontroli dotacji podmiotowej.

4. Zawiadomienie podmiotu o kontroli - wzór pisma.

5. Rozpoczęcie czynności kontrolnych. 

6. Rozpoznanie dokumentacji poddanej kontroli - wykaz.

7. Rozpoznanie wydatków kwalifikujących się do rozliczenia dotacją.

6. Dotacja dla uczniów z niepełnosprawnościami- kontrola porania i wykorzystania.

a) wydatki na zadania specjalne- czyli jakie? Katalog w praktyce.

b) wydatkowanie w szkołach- obliczanie kwoty za pomocą ustawowego wzoru na potrzeby wydatków innych niż "specjalne".

7. Wydatki niekwalifikowane- przykłady z kontroli, rozstrzygnięć SKO, NIK i sądownictwa.

8. Najczęściej występujące przeszkody w procesie kontrolnym- jak je ominąć, jak rozwiązać problemy?

9. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony