Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda

Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w oświacie samorządowej.

Termin:

30 kwietnia 2024, godz. 09:00-14:00

Typ:

Szkolenie

Status:

Otwarte

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Cena:

395 zł

Miejsce:

zdalne

O szkoleniu / programie:

 1. Co to jest godzina ponadwymiarowa i czy dyrektor może ją przydzielić każdemu z zatrudnionych nauczycieli?
 2. Koszt godziny ponadwymiarowej - czy warto ją mieć w organizacji?
 3. W jaki sposób obliczać godzinę ponadwymiarową u nauczyciela z różnym tygodniowym wymiarem godzin?
 4. Od jakiego pensum należy wyjść przydzielając godzinę ponadwymiarową nauczycielowi, będącemu na stanowisku kierowniczym – „karcianego” czy „uchwalonego”? Ile maksymalnie tych godzin można zaplanować?
 5. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych - plan pracy dla klas maturalnych, dla klas zawodowych a plan pracy nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi - jak naliczać i jak rozliczać?
 6. Kiedy następuje gotowość do pracy i kiedy mamy „winę” pracodawcy? Studium przypadków.
 7. RIO- stanowisko w sprawie rozliczenia godzin ponadwymiarowych- czy na pewno jest tu racja?
 8. Interpretacja ministerstwa z ostatnich lat. Dlaczego resort zmienia poglądy, skoro przepis ten sam?
 9. Czy za dzień rozpoczęcia roku szkolnego lub jego zakończenia należy zapłacić za niewykonane godziny ponadwymiarowe? Stanowiska w orzecznictwie, w ministerstwie i praktyka.
 10. Czy wycieczki szkolne to powód do odwołania godzin ponadwymiarowych?
 11. Przykład obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.).
 12. Planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym - na co uważać?
 13. Godziny doraźnych zastępstw - jak najlepiej te godziny rozliczać, a z jakiego pensum planować?
 14. Dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń i analiza Waszego regulaminu wynagradzania!

Wykładowca:

ELŻBIETA RABENDA

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

OSOBA DELEGUJĄCA

W SZKOLENIU BĘDĄ UCZESTNICZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Telefon bezpośredni, e-mail bezpośredni na wypadek zmian i do wysłania potwierdzenia.

DANE DO FAKTURY

Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel./e-mail, NIP

NABYWCA:

ODBIORCA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO):
Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Wsparcia OTUS z siedzibą Lęborku 84-300, ul. Powstania Styczniowego 11, w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, tj.: przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną, naboru na kurs/seminarium/szkolenie, przygotowanie certyfikatów o ukończeniu kursu/seminarium/szkolenia, sporządzanie umów, wystawianie faktur.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym osobom trzecim, w tym firmom.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia promocji szkolenia i rekrutacji.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS Elżbieta Rabenda
Powstania Styczniowego 11, 84-300 Lębork NIP 841-147-48-96
otus-szkolenia.pl   otus@otus-szkolenia.pl   505847388 po 16.00
REGON 360784712; NIP 841-147-48-96

Przejdź do góry strony